Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

0-9: Μes chiffres - Οι πρώτοι μου αριθμοί

Οι πρώτοι μου αριθμοί 0-9 - Les chiffres 0-9
On écoute et on répète...


Encore une fois...
 Οι

Et maintenant on chante...