Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

Les accents en français - Οι τόνοι στη γαλλική γλώσσa

Bonjour à tous!!
On regarde et on écoute attentivement pour apprendre les accents!